“เสริมคุณ คุณาวงศ์” บิ๊กล็อต CMO 16.44% ขาย “กิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์”

HoonSmart.com>> “เสริมคุณ คุณาวงศ์” ซีอีโอ CMO ขายบิ๊กล็อตหุ้น 16.4407% ขาย “กิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์” เหลือถือหุ้นในมือ 6.1227% ด้าน “กิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์” ขยับถือหุ้นใหญ่ 23.8782% ด้านหุ้นปิดซิลลิ่งวานนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับเข้ามาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 2 ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย Cash Balance ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย.-8 ธ.ค.64

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท ซีเอ็มโอ (CMO) ได้จำหน่ายหุ้น CMO ออกจำนวน 42 ล้านหุ้น หรือ 16.4407% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ให้แก่นายกิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ ส่งผลให้นายเสริมคุณ เหลือถือหุ้นจำนวน 15,641,332 หุ้น หรือคิดเป็น 6.1227% จากเดิมถือ 22.5634% ขณะที่นายกิติศักดิ์ ถือหุ้นเพิ่มจาก 7.4374% เป็น 23.8782%

บริษัทซีเอ็มโอ (CMO) ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว ยังไม่มีผลต่ออำนาจในการควบคุมบริษัทฯ และนโยบายในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ดีมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการ 2 ท่าน คือ นายชเล คุณาวงศ์ และนายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง มีผลวันที่ 16 พ.ย.2564 คณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาผู้ที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ทดแทน โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่ได้รับคำเสนอซื้อจากผู้ซื้อ

หุ้น CMO ปิดตลาด 17 พ.ย.2564 ที่ราคา 2.26 บาท +0.52 บาท หรือ +29.89% มูลค่าการซื้อขาย 278.43 ล้านบาท

ด้านตลาดหลักทรัพย์ ประกาศให้หุ้น CMO เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 2 ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ตั้งแต่วันที่ วันที่ 18 พ.ย.-8 ธ.ค. 2564