EE แจก EE-W1 สัดส่วน 2:1 ขึ้น XW 11 ม.ค. 2565

HoonSmart.com>>EE คลอด EE -W1 แจกผู้ถือหุ้นฟรี 2:1  ขึ้น XW 11 ม.ค.นี้ ด้านผลดำเนินงาน Q3 พลิกกำไร 31 ล้านบาท  หลังขายโรงไฟฟ้า SSUT กว่า 1.2 พันล้านบาท พร้อมลุยธุรกิจกัญชงจ่อรับอนุมัติใบอนุญาตเพาะปลูก ธ.ค. นี้

วรศักดิ์-เกรียงโกมล

นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี (EE) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 11 พ.ย.ที่ผ่านมา อนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนต์)  ครั้งที่ 1 (EE-W1) จำนวน 1,390 ล้านหน่วย สัดส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 วอร์แรนต์ ราคาใช้สิทธิ 1:1:1 บาท  รวมทั้งอนุมัติการเพิ่มทุน อีก 1,390 ล้านบาท  รองรับ EE-W1

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวถึงผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 / 2564 พลิกกำไรสุทธิ 31.18 ล้านบาท  ดีขึ้น  72.97 ล้านบาท หรือ 174.65% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งขาดทุน 41.78 ล้านบาท และงวด 9 เดือน กำไรสุทธิ 184 ล้านบาท ดีขึ้น 214 ล้านบาท หรือ 698.44% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนขาดทุน -30.76 ล้านบาท

ปัจจัยหลักของผลดำเนินงานที่ดีขึ้น มาจาก การขายเงินลงทุนโรงไฟฟ้า SSUT ในบริษัทย่อย เอสเอสยูที จำนวน 7.29 ล้านหุ้นเศษ ให้กับบริษัท   อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (E-COGEN) มูลค่า 1,246.12 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2564

นายวรศักดิ์ กล่าวถึง การลงทุน กัญชา-กัญชง ที่บริษัท ฯ ได้เข้าลงทุนใน บริษัท แคนนาบิซเวย์  (CW) มีเทคโนโลยีที่โดดเด่นในวิธีการปลูกกัญชง-กัญชา ทั้งโรงเรือนและกลางแจ้ง   คาดได้รับใบอนุญาตปลูก (ผลิต) กัญชง อย่างเป็นทางการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)  เดือนธันวาคมนี้ ซึ่ง CW พร้อมเพาะปลูกกัญชงคุณภาพระดับสูงบนพื้นที่กว่า 36 ไร่

“การเข้าลงทุนในบริษัท CW มีความโดดเด่น เป็นผู้ประกอบการครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ เรายังมีโครงการอื่น ๆ อยู่ในระหว่างการพิจารณา จึงได้ตั้งบริษัทย่อยใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมกับแผนการดำเนินงานของบริษัทอย่างทันท่วงที”

ทั้งนี้ EE ก่อตั้งปี 2530 ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทำให้บริษัทได้รับ Corporate Governance Score หรือคะแนนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเมินความน่าเชื่อถือน่าลงทุน ได้รับ 5 ดาวบรรษัทภิบาลแห่งชาติ (National CG Committee) และปรับ rating เป็นดีเลิศ หรืออยู่ในลำดับที่ 67 จากการสำรวจคะแนน CGR ประจำปี 2564 ของบจ.ไทย 716 บริษัท

 

อ่านข่าว

EE ฟาดกำไร 31ล้านบ.Q3/64 กำไรขายหุ้น-ลดรายจ่ายหนุน