‘เคเคพี ไดม์’ ตั้งเป้าทางเลือกลงทุนต้นทุนต่ำ ใช้เทคฯ-ดาต้าลุยบริการดิจิทัล

HoonSmart.com>> “เคเคพี ไดม์” บริษัทในกลุ่มเกียรตินาคินภัทร ผู้ให้บริการทางการเงินและการลงทุนรูปแบบดิจิทัลน้องใหม่ ทางเลือกที่เข้าถึงง่าย และต้นทุนต่ำสำหรับลูกค้า ชูแนวคิดช่วยดูแลสุขภาพทางการเงินแบบรอบด้าน ตั้งแต่การวางแผนการเงิน สร้างวินัยการออม เปิดโอกาสเข้าถึงสินทรัพย์การลงทุนและสินเชื่อของลูกค้าอย่างเหมาะสม ใช้ระบบเทคโนโลยีและดาต้าดำเนินการ ลดความเหลื่อมล้ำเข้าถึงโอกาสทางการเงินให้กับผู้บริโภค

นายกัมพล จันทวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคเคพี ไดม์ ในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดเผยว่า คำว่า Dime ในชื่อบริษัท มีความหมายถึงทั้ง ‘เงินจำนวนเล็กน้อย’ และ ‘ความสมบูรณ์แบบคะแนนเต็มสิบ’ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ต้องการให้ลูกค้าเข้าถึงบริการทางการเงินที่หลากหลาย ในจำนวนเงินเริ่มต้นที่ต่ำที่สุด มีต้นทุนถูกที่สุด สะดวกสบายที่สุด และเหมาะสำหรับลูกค้าแต่ละรายที่สุด โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อนทั้งหมด ไดม์เชื่อว่าการทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงบริการและโอกาสทางการเงินที่ใกล้เคียงกันจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ

บริการของไดม์สามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม คือ 1) การให้ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องของการวางแผนการเงินและการลงทุน 2) การสร้างพฤติกรรมและวินัยการออมที่ดีและเหมาะกับลูกค้าแต่ละรายผ่านระบบดิจิทัล 3) การเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้าถึงสินทรัพย์เพื่อการลงทุนทุกประเภท รวมถึงให้บริการการลงทุนอัตโนมัติตามวัตถุประสงค์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของลูกค้าแต่ละราย 4) การให้คำแนะนำเรื่องสินเชื่อและการกู้ยืมที่ถูกต้อง เหมาะสมและโปร่งใส และ 5) การติดตามตรวจสอบและประเมินผลสุขภาพทางการเงินของลูกค้าแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง

“ไดม์เชื่อว่าบริการ 5 กลุ่มหลักนี้ จะช่วยให้ลูกค้าในทุกระดับความพร้อมและทุกระดับรายได้ สามารถเข้ามาใช้บริการของไดม์ เพื่อเป็นเพื่อนดูแลสุขภาพทางการเงินให้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เนื่องจากบริการของไดม์ถูกขับเคลื่อนในโลกดิจิทัล บุคลากรเกือบทั้งหมดของไดม์จึงเป็นผู้ชำนาญการในด้านเทคโนโลยี ไม่ว่าในส่วนของ Data Scientist, Data Engineer, Chatbot หรือ Smart Contract โดยส่วนงานใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี บริษัทจะจัดจ้างจากภายนอกเพื่อสร้างความคล่องตัว และบริษัทกำลังเปิดรับสมัครผู้ที่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยีมาร่วมงานเพิ่มเติม เพื่อสร้างการเข้าถึงโลกการเงินที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าร่วมกัน” นายกัมพลกล่าว

ทั้งนี้ บริษัท เคเคพี ไดม์ จำกัด ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ซึ่งดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจวานิชธนกิจ และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล (Wealth Management) เพื่อเพิ่มรูปแบบบริการทางเงินของกลุ่มธุรกิจฯ และขยายกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น