คปภ.ดูแล ”เจอ จ่าย จบ” 7 ล้านกรมธรรม์ ห้ามบริษัทยกเลิกกรมธรรม์โควิด

HoonSmart.com>>คปภ. ถกบริษัทประกันวินาศภัย ระบุกรมธรรม์ประกันภัยโควิดที่ยังมีความคุ้มครองเหลือ 7 ล้านกรมธรรม์ จะครบอายุเดือนมี.ค.-มิ.ย.65 ย้ำบริษัทยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ไม่ได้ สร้างความเชื่อมั่นต่อระบบคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชน พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือบริษัทที่ขาดสภาพคล่อง “บริษัทเดอะ วัน-ไทยประกันภัย” อยู่ระหว่างเพิ่มทุนจดทะเบียน

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันประกันภัยโควิดแบบเจอ จ่าย จบ ที่ยังมีความคุ้มครองเหลือในระบบประมาณ 7 ล้านกรมธรรม์ ส่วนใหญ่จะครบอายุกรมธรรม์ ช่วงเดือนมี.ค.-มิ.ย. 2565 บริษัท เดอะ วัน มีกรมธรรม์ประมาณ 700,000 กรมธรรม์

ส่วน 3 บริษัทที่เข้ามาตรการผ่อนผัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อให้มีสภาพคล่องรองรับการจ่ายสินไหม บริษัทไทยประกันภัย เพิ่มทุน 5,000-6,000 ล้านบบาท บริษัทเดอะ วันอยู่ระหว่างทยอยเพิ่มทุน

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 64 สำนักงาน คปภ. ได้หารือกับนายกสมาคมประกันภัยวินาศภัยไทย และกรรมการบริหารสมาคมฯและบริษัทประกันวินาศภัยที่เสนอขายประกันภัย COVID-19 แบบเจอจ่ายจบ กรณีที่ขอให้คปภ.ทบทวน Macroprudential Supervision สำหรับการรับประกันภัย COVID-19 โดยขอให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัท ในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย เพราะมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกว่า 30,000 ล้านบาทและคาดในอนาคตจะสูงขึ้นอีก ซึ่งที่ประชุมมีมติดังนี้

1. การดำเนินการในแก้ปัญหา สำนักงาน คปภ. จะยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญ
2.คปภ.ไม่สามารถยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัท ในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 เพราะการประกอบธุรกิจประกันภัยอยู่ได้ด้วยความเชื่อมั่นของประชาชน
3. สำนักงาน คปภ. พร้อมช่วยเหลือบริษัทประกันภัยที่ได้รับผลกระทบ แต่ต้องไม่ทำให้ผู้เอาประกันภัยเดือดร้อน และไม่รอนสิทธิของประชาชนผู้เอาประกันภัย
4. จะเร่งเชิญบริษัทประกันวินาศภัยที่เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 แบบเจอจ่ายจบ มาสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการจัดทำ Stress Test เพื่อประเมินความทนทานของรายบริษัทและระบบประกันภัย
5. บริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับผลกระทบจากการเสนอขายประกันภัย COVID-19 แบบเจอจ่ายจบ สามารถเข้าร่วมร่วมโครงการผ่อนผันได้ ปัจจุบันอยู่ที่ 3 บริษัท และยังไม่มีบริษัทยื่นเข้ามาเพิ่ม
6. หากสมาคมฯ ต้องการเสนอมาตรการผ่อนผันเพิ่มเติม ให้เร่งนำเสนอ เพื่อสำนักงาน คปภ. จะได้กลั่นกรองและเร่งนำเสนอต่อบอร์ด คปภ.
7. การเสนอแนวทางปรับปรุงเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 โดยเสนอทางเลือก\ที่น่าสนใจในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภทเดิม หรือปรับเปลี่ยนไปให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่นที่อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัยมากขึ้น สามารถกระทำได้ เฉพาะกรณีที่เป็นความสมัครใจของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น

“กรณีบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย ได้ให้ผู้บริหารของบริษัทชี้แจงและได้ตรวจสอบ\ข้อเท็จจริงแล้ว ได้รับการยืนยันว่า การดำเนินการของบริษัทเป็นการเสนอทางเลือกให้กับผู้เอาประกันภัย โดยเป็นไป ด้วยความสมัครใจของผู้เอาประกันภัย จะไม่มีการบังคับ สำนักงาน คปภ.ได้กำชับให้บริษัท หากผู้เอาประกันภัยไม่ยอมรับทางเลือกที่ สัญญาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยก็ยังมีผลบังคับต่อไปเหมือนเดิมทุกประการ” ดร.สุทธิพลกล่าว