ธปท.ส่งซิก NPL ปี’64-65 เพิ่มขึ้น เชื่อแบงก์บริหารจัดการได้

HoonSmart.com>>ธปท.รับหนี้ NPLช่วง 1-2 ปี แนวโน้มทยอยเพิ่มขึ้น ธนาคารพาณิชย์บริหารได้ ผลการดำเนินงานระบบธนาคารไตรมาส 3 แข็งแกร่ง มีกำไรสุทธิ 38.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน 45.% เงินกองทุน 3,024.8 พันล้านบาท BIS ratio 19.9% หนี้ NPL เพิ่มเล็กน้อยที่ 3.14%

สุวรรณี เจษฎาศักดิ์

นางสาว สุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยอมรับหนี้ NPL มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นในช่วง 1-2 ปีนี้ แต่เป็นลักษณะทยอยปรับขึ้นไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นมากให้ทันที ทำให้สถาบันการเงินบริหารจัดการ

ผลการดำเนินงานระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 3 ปี 2564 ระบบธนาคารพาณิชย์มีความเข้มแข็ง มีเงินกองทุน 3,024.8 พันล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) ที่ 19.9% เงินสำรองอยู่ในระดับสูงที่ 872.0 พันล้านบาท โดยอัตราส่วนเงินสำรองที่มีต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL coverage ratio) อยู่ที่ 155.0% และอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับกระแสเงินสดที่อาจไหลออกในภาวะวิกฤต (Liquidity Coverage Ratio: LCR) อยู่ที่ 186.8%

การเติบโตของสินเชื่อขยายตัวที่ 5.6% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ขยายตัว 3.7% โดย สินเชื่อยังขยายตัวต่อเนื่อง แม้หักผลของสินเชื่อที่ให้แก่ภาครัฐและมาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

คุณภาพสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ยังคงได้รับผลดีจากมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้และการผ่อนปรนเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้ โดยยอดคงค้างสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non Performing Loan: NPL หรือ stage 3) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ 546.3 พันล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมที่ 3.14% ขณะที่สัดส่วนสินเชื่อที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยง ด้านเครดิตต่อสินเชื่อรวม (Significant Increase in Credit Risk: SICR หรือ stage 2) อยู่ที่ 6.69% เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ 6.34%

 

ระบบธนาคารพาณิชย์มีกำไรสุทธิ 38.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน 45.% ผลจากค่าใช้จ่ายกันสำรองที่ลดลงและการควบคุมค่าใช้จ่าย ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยสุทธิปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามการเติบโตของสินเชื่อ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Return on Assets: ROA) ลดลงมาอยู่ที่ 0.69% จากไตรมาสก่อนที่ 1.09% ขณะที่อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย (Net Interest Margin: NIM) ทรงตัวอยู่ที่ 2.47%

“หนี้ NPL มีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้หลังในระยะ 1-2 ปีนี้ แต่จะเป็นลักษณะที่ทยอยปรับขึ้นไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นมากให้ทันที ทำให้สถาบันการเงินบริหารจัดการได้” นางสาว สุวรรณี กล่าว