FPT ปันผล 0.34 บาท XD 22 พ.ย.นี้ เตรียมเพิ่มทุน 1,391 ล้านหุ้น

HoonSmart.com>> “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)” เพิ่มทุน 1,391 ล้านหุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม บุคคลในวงจำกัดและประชาชนทั่วไป ชงผู้ถือหุ้น 12 ม.ค.65 พร้อมเคาะจ่ายเงินปันผลงวดปี 64 อัตรา 0.34 บาท/หุ้น ขึ้น XD 22 พ.ย.64

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) หรือ FPT เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2564 อนุมัติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 1,391,566,449 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 695,783,225 หุ้น และจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัดจำนวน 231,927,741 หุ้นและจัดสรรให้กับประชาชนทั่วไปจำนวน 463,855,483 หุ้น

บริษัทฯ กำหนดจะนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564-65 ในวันที่ 12 ม.ค.2565

นอกจากนี้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานวันที่ 1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564 ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 23 พ.ย. 2564 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 22 พ.ย. 2564 และจ่ายเงิน 11 ก.พ.2565

สำหรับผลประกอบการงวดปี (1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,586.27 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.68 บาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 2,791.48 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.34 บาท

กำไรสุทธิลดลงเป็นผลมาจากรายได้ลดลง โดยบริษัทฯ มีรายได้รวม 15,721.0 ล้านบาท ลดลง 23.3% หรือ 4,788.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

บริษัทฯ ตั้งเป้าปี 2565 มีแผนการเปิดโครงการบ้านแนวราบเพิ่มขึ้นเพื่อขยายฐานลูกค้าเสริมสร้างการเติบโตของธุรกิจ ขณะเดียวกันบริษัทมีแผนพัฒนาโครงการในกลุ่มพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมหลากหลายโครงการ ประกอบด้วย อาคารสีลมเอจซึ่งเป็นโครงการมิกซ์ยูสแห่งใหม่ใจกลางสีลม โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2565 และการพัฒนาพื้นที่อาคารเชิงอุตสาหกรรมทันสมัยในรูปแบบ Built-tosuit รวมพื้นที่เช่ากว่า 1 แสนตารางเมตร จะแล้วเสร็จในปีหน้าตามแผน ซึ่งจะเสริมสร้างฐานรายได้ประจำให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป

ด้านหุ้น FPT ปิดตลาดภาคเช้าที่ราคา 12.10 บาท ลดลง 0.70 บาท หรือ -5.47% มูลค่าการซื้อขาย 5.47 ล้านบาท