ตลท.เคาะปรับสูตรคิดดัชนีปี’65 ขอเวลาศึกษา ‘ฟรีโฟลต’ DELTA เฮ!

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์เผยผลการรับฟังความคิดเห็นแนวทางการปรับปรุงดัชนีตลาด มีผู้ตอบแบบสอบถาม 118 ราย ส่วนใหญ่เห็นด้วย บางรายไม่เชื่อว่าจะแก้หรือลดความผันผวนได้  สรุปประกาศใช้ปรับเกณฑ์สภาพคล่องที่นำหลักทรัพย์เข้าข่ายมาตรการกำกับมาประกอบ เริ่มคัดเลือกหุ้นปลายปีนี้ มีผลม.ค.-มิ.ย.65 แต่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยฟรีโฟลตหรือไม่ ขอศึกษาข้อมูลอีกครั้ง 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นแนวทางการปรับปรุงดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้รับจากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 118 ราย ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางการปรับปรุงดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งในส่วนของการปรับเกณฑ์สภาพคล่องการคัดเลือกหุ้น Tradable Index โดยนำข้อมูลหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (Market Surveillance measure list) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาประกอบการพิจารณา และส่วนของการปรับการคำนวณดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นการคำนวณดัชนีด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยฟรีโฟลท (Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted)

“ผู้ให้ความเห็นส่วนมากเห็นด้วยในหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอ โดยให้เหตุผลว่าดัชนีที่เป็น Benchmark ที่ใช้วัดผลการลงทุนได้ดีควรสะท้อนความสามารถในการลงทุนได้จริง แต่บางรายเห็นว่าแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์เสนออาจไม่สามารถแก้ไขหรือลดความผันผวนของดัชนีได้ และอาจทำให้ดัชนี SET 50 และ SET100 ไม่เป็นตัวแทนของหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) อันดับต้น ๆ อย่างแท้จริง”ตลาดหลักทรัพย์ระบุ

ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์จะปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดทำดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในด้านเกณฑ์สภาพคล่องแบบใหม่ คือนำข้อมูลหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์มาประกอบด้วย  โดยเริ่มใช้ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ รอบปลายปี 2564 ซึ่งจะมีการประกาศผลการคัดเลือกในช่วงเดือนธ.ค. 2564 และใช้ในการคำนวณดัชนีในช่วงเดือนม.ค.-มิ.ย. 2565 เป็นต้นไป

สำหรับการปรับการคำนวณดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็น Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted คำนวณดัชนีด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยฟรีโฟลท (Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted) หรือไม่นั้น จะพิจารณาจากข้อมูลที่ได้ภายหลังปิดเฮียริ่ง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะศึกษาและพิจารณาความเหมาะสมของนิยามในการกำหนด Free Float และ Strategic partner, ศึกษาแนวทางการนำสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) มาใช้เป็นตัวแปรในการคำนวณน้ำหนักของหุ้นในดัชนี, กำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและทำ
ให้การเปลี่ยนผ่านมีความราบรื่น และหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรายละเอียดก่อนแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ลงทุนทราบเป็นการทั่วไป

ด้านการซื้อขายหุ้นที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณดัชนีครั้งนี้  อาทิ หุ้นที่เข้ามาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หลายบริษัทปรับตัวลง ส่วนหุ้นบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ DELTA ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากเกณฑ์ใช้ฟรีโฟสทมาคำนวณมาร์เก็ตแคปกลับปรับตัวขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา (2-5 พ.ย.) และมีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นมากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อวัน โดยวันที่ 5 พ.ย.2564 ราคาไล่ขึ้นไปสูงสุดที่ 474 บาท และมาปิดที่ 452 บาท บวก 6 บาทหรือ 1.35% มูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 2,090 ล้านบาท

ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 118 ประกอบด้วย ผู้ลงทุนทั่วไป บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียน ที่ปรึกษาทางการเงิน และ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์