กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 9 เดือนโต 5.89% ไพรเวทฟันด์พุ่ง 1.4 แสนลบ.

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.เผยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 9 เดือนปี 64 มูลค่าทรัพย์สินแตะ 1.32 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.35 หมื่นลานบาท โตกว่า 5.89% ส่วนกองทุนส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 1.39 แสนล้านบาท กว่า 6.78% จากสิ้นปีก่อน ด้านกองทุนรวมเพิ่ม 1.07 แสนล้านบาท หรือ 2.43%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นเดือนก.ย.2564 มูลค่า 1,321,858 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73,544 ล้านบาท หรือ 5.89% จากสิ้นปี 2563 อยู่ที่ 1,248,314 ล้านบาท และมีจำนวนกองทุน 366 กองทุน ลดลงจากสิ้นปีที่่ผ่านมาอยู่ที่ 368 กองทุน

สำหรับ employees’ choices ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ สิ้นเดือนมิ.ย.2564 มีจำนวนนายจ้าง 9,969 ราย เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 9,857 ราย โดยมีจำนวนกองทุน 191 กองทุน จากสิ้นปีก่อนอยู่ที่ 187 กองทุน

ส่วนกองทุนส่วนบุคคล ณ สิ้นเดือนก.ย.2564 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,196,218 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 139,414 ล้านบาท หรือ 6.78% จากสิ้นปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,056,804 ล้านบาท และมีจำนวนกองทุนเพิ่มขึ้นเป็น 67,926 กองทุน จากสิ้นปีมีจำนวน 28,655 กองทุน

ขณะที่กองทุนรวม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นเดือนก.ย.2564 อยู่ที่ 4,421,067 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 107,619 ล้านบาท หรือ 2.43% มีจำนวนกองทุน 1,577 กองทุน จากสิ้นปีมีจำนวน 1,547 กองทุน

ส่วนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1-4) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นเดือน มิ.ย.2564 อยู่ที่ 154,745 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2563 อยู่ที่ 158,666 ล้านบาท กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นเดือนมิ.ย.2564 ที่ 395,761 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีที่ผ่านมามีมูลค่า 400,398 ล้านบาทและมี จำนวนกองทุนเพิ่มเป็น 9 กองทุนจากสิ้นปีก่อนมีจำนวน 8 กองทุน