PROEN คว้างานใหม่ 434.92 ลบ. เปลี่ยนสายไฟฟ้าใต้ดิน ส่งมอบ 13ก.ค.65

HoonSmart.com>>PROEN ได้งานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ 434.92 ล้านบาท

บริษัท โปรเอ็น คอร์ป (PROEN) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย.64 ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ (ถนนพหลโยธินและถนนลาดพร้าว) ในนาม กิจการค้าร่วมโปรเอ็นดับเบิลยูอาร์ซี จากผู้ว่าจ้าง คือ บริษัท ชัยนันท์ค้าวัสดุก่อสร้าง (2524) จำกัด มูลค่าจางงานตามสัญญา 434,917,638.06 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 13 ก.ค.65