บลจ.บัวหลวงเฉือนขายหุ้น BANPU ออก 0.15% เหลือถือ 4.946%

HoonSmart.com>> “บลจ.บัวหลวง” ปาดขายหุ้น BANPU ออก 10 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.15% เหลือถือในพอร์ต 4.946%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง จำกัด จำหน่ายหุ้นของบริษัท บ้านปู (BANPU) เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2564 จำนวน 10 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 0.1477% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 334.66 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.946% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น BANPU เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา เปิด 11.10 บาท เป็นราคาสูงสุด ก่อนลงไปต่ำสุด 10.70 บาท และปิด 11.00 บาท ลดลง 0.40 บาท หรือ -3.51% มูลค่าการซื้อขาย 2,923.89 ล้านบาท

ราคาล่าสุด 3 พ.ย. ปิดที่ 10.70 บาท ลดลง 0.40 บาท หรือ -3.60% มูลค่าการซื้อขาย 3,172.72 ล้านบาท