บล.ไทยพาณิชย์ ทุ่ม 17,850 ล้านบ. ซื้อหุ้นใหญ่ “Bitkub” 51%

HoonSmart.com>>ธนาคารไทยพาณิชย์ ส่งบล.ไทยพาณิชย์เทกโอเวอร์ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ ซื้อหุ้น 51% เป็นเงินประมาณ 17,850 ล้านบาท มองเห็นโอกาสธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมสร้างระบบนิเวศในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ ด้าน Bitkub โชว์ผลงาน 9 เดือนปี 64 มีมูลค่าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  1.03 ล้านล้านบาท กวาดส่วนแบ่งตลาด ถึง 92% มีกำไรสุทธิ 1,533 ล้านบาท

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ (SCBS) เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัท บิทคับ ออนไลน์ (Bitkub) จาก บริษัท บิทคับ แคปปิ ตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ในสัดส่วน 51%คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 17,850 ล้านบาท คาดว่าธุรกรรมการซื้อขายหุ้นจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรกของปี 2565

การเข้าลงทุนใน Bitkub เนื่องจากการเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และยังช่วยให้ SCBS ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ใน Bitkub  รับหน้าที่ผลักดันและทำงานร่วมกันเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงสร้างระบบนิเวศทางด้านสินทรัพย์ดิจิทัลที่มี Digital Asset Exchange เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของ Ecosystem ในระดับประเทศให้มีความแข็งแกร่งและเติบโตต่อไป

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์  กล่าวว่า ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหนึ่งในธุรกิจการเงินแห่งโลกอนาคตมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีโอกาสเติบโตในระยะยาว การที่ “กลุ่มเอสซีบี เอกซ์” เข้าไปลงทุนใน “บิทคับ ออนไลน์”  จะช่วยให้ “กลุ่มเอสซีบี เอกซ์” สามารถสร้างคุณค่าใหม่ที่สามารถเติบโตในระยะยาวไปกับโลกใหม่ได้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ยานแม่ SCBX ในการยกระดับสู่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีการเงิน สามารถตอบสนองความต้องการใหม่ของผู้บริโภค และสามารถเข้าสู่สนามการแข่งขันแบบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยเร็วในอีก 3-5 ปีข้างหน้า

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา Group CEO ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์   กล่าวว่า “Bitkub ได้เดินมาถึงจุดที่กลายเป็นโครงสร้างสำคัญของเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศไทย หรือที่เรียกว่า Digital Economy ต่อจากนี้ Bitkub ไม่ได้เป็นเพียงสตาร์ทอัพอีกต่อไป แต่กำลังจะก้าวมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อวงการการเงิน 3.0 ของประเทศไทย ในตอนนี้ได้พา Bitkub มาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญมาก และเพื่อที่จะนำ Bitkub ให้ก้าวไปสู่ระดับโลก จึงต้องการพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งมาเป็นกำลังเสริมให้ไปถึงได้เร็วขึ้นอย่างยั่งยืน

“SCB เป็นสถาบันทางการเงินที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานกว่า 114 ปี นอกจากนี้ยังมียุทธศาสตร์ในการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริษัทเป็น SCBX เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจประเภทใหม่ ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ Bitkub และ กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ มีการแชร์เป้าหมาย Vision ที่เหมือนกันว่า Digital Asset มีความสำคัญต่อการพัฒนาของเศรษฐกิจต่อประเทศไทยในระยะยาว เชื่อมั่นว่าเราสามารถผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปสู่โลกอนาคต เป็นศูนย์กลางทางการเงินและเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคได้ และเป็นโอกาสสำคัญที่จะสร้าง National Champion ใหม่ให้กับประเทศไทย” นายจิรายุส กล่าว

สำหรับ Bitkub เป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเป็นผู้นำในด้านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศไทย ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.) Bitkub มีมูลค่าการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมประมาณ 1.03 ล้านล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 92% โดยมีรายได้รวม 3,279 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 1,533 ล้านบาท