เมืองไทยประกันชีวิต จัดงาน “เมืองไทยมอบทุนน้องน้อย ครั้งที่ 32”

ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “เมืองไทยมอบทุนน้องน้อย ครั้งที่ 32” แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตห้วยขวาง เขตดินแดง และเขตปทุมวัน จำนวน 160 ทุน และบุตรหลานเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 เขต จำนวน 15 ทุน รวมทั้งสิ้น 175 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท โดยมีพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส, รัชดา พุ่มสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต, สายทิพย์ สุคนธ์มณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง, สายชล จังสมยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน และสาริสา จินดาไทย หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตดินแดง ร่วมงาน ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่