ทีเส็บจัดประชุมสุดยอดผู้นำไมซ์  

จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  พร้อมด้วย ศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรม ทีเส็บ จัดการประชุมสุดยอดผู้นำไมซ์ “MICE City Summit 2021” และการเสวนาถอดบทเรียนจาก “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองด้วย Phuket Sandbox” ณ จ.ภูเก็ต นำผู้บริหารเมืองไมซ์และเมืองที่มีศักยภาพจาก 16 จังหวัด ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์การเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับนานาชาติของภูเก็ตเพื่อนำไปต่อยอดการพัฒนาศักยภาพเมืองไมซ์รองรับการเปิดประเทศ โดยมี ณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, สุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมในงาน ณ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต