หุ้น JP เทรด 2 พ.ย.นี้ – Q2 กำไร 11.88 ล้านบ.

ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ สั่งรับหุ้น JP เทรด 2 พ.ย.นี้ -เปิดไตรมาส 2  กำไร 11.88 ล้านบาท  ส่วนปี 2563 กำไร 31 ล้านบาท 

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ สั่งรับหุ้นสามัญ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี  (JP) เข้าซื้อขาย ในกลุ่ม สินค้าอุปโภคบริโภค ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป

สำหรับ JP มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 227.50 ล้านบาท จำนวนหุ้นชำระแล้ว 455 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัท ฯ เสนอขาย หุ้น IPO 115 ล้านหุ้น จัดสรรให้ประชาชนทั่วไป จำนวน 113.75 ล้านหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ESOP) จำนวน 1.25 ล้านหุ้น  1,250,000 หุ้น ราคาเสนอขาย IPO หุ้นละ 7 บาท

ทั้งนี้ JP พัฒนา ผลิตและจําหน่ายยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชภัณฑ์ และแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ภายใต้เครื่องหมาย การค้าของลูกค้า และเครื่องหมายการค้าของบริษัท

ด้านผลประกอบการ ไตรมาส 2/64 กำไรสุทธิ 11.88 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.03 บาท ดีขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 3.76 ล้านบาท หรือ 46.28%  , งวด 6 เดือน กำไรสุทธิ 19.36 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.06 บาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเทียบช่วงเดียวกันกำไร 18.60 ล้านบาท

ส่วนปี 2563 กำไรสุทธิ 31 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.09 บาท โต 8 ล้านบาท หรือ 35% เทียบช่วงเดียวกันปี 2562 กำไรสุทธ 23 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.08 บาท