SUPER กดปุ่มจ่ายไฟ วินฟาร์มเวียดนาม ดันผลงานปีนี้ตามเป้า

HoonSmart.com>>SUPER กดปุ่ม COD วินด์ฟาร์มฯเวียดนาม เฟสแรก 50 MW ยิลด์สูง 18-19% เดินหน้ารับรู้รายได้เพิ่ม  “จอมทรัพย์” บิ๊ก SUPER มั่นใจ รายได้ปีนี้ตามเป้า 

จอมทรัพย์ โลจายะ

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น  (SUPER)  เปิดเผยว่า วันที่ 29 ต.ค. 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ซุปเปอร์ วินด์ เอนเนอร์ยี (SWE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เดินเครื่องจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม (วินด์ฟาร์ม) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมบนบก (Onshore) ในประเทศเวียดนาม จำนวน 1 โครงการ  ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 50 เมกะวัตต์ ทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่พ.ย.2564

รวมทั้งจะทยอย COD อีก 1 โครงการ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเล (Offshore) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 30 เมกะวัตต์ ภายในธันวาคมปีนี้ จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ส่งผลให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 445 ล้านบาท ต่อปี และส่งผลให้กำลังการผลิตไฟฟ้าในเวียดนามของบริษัท เพิ่มขึ้นเป็น 916.72 เมกะวัตต์

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ตั้งอยู่ที่จังหวัด ยาลาย ในประเทศเวียดนาม มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ราคารับซื้อ Feed-in Tariff  อัตรา 0.085 ดอลล่าร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ระยะเวลา 20 ปี นับจากวันที่เริ่ม  COD

วินด์ฟาร์มดังกล่าวข้างต้น  เป็น 2 โครงการจากทั้งหมด 5 โครงการวินด์ฟาร์มในเวียดนาม กำลังการผลิตรวม 471 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการบนบก (Onshore) มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 300 เมกะวัตต์ และในทะเล 171 เมกะวัตต์ ตามแผนทยอยพัฒนาในระหว่างปี 2564 –2566

“โครงการวินด์ฟาร์มฯ ที่เวียดนาม เป็นอีกหนึ่งโครงการที่บริษัทประสบความสำเร็จ ให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับสูงถึง 18-19% สร้างมูลค่าในอนาคต อีกทั้งยังมีแผนรุกตลาดต่างประเทศใหม่ ๆ เพิ่มเติม ตลอดจนการเปิดรับพันธมิตรทางการลงทุน เพื่อเสริมสร้างการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า เชื่อว่า รายได้ปีนี้ จะเป็นไปตามเป้าหมาย 9,000 – 10,000 ล้านบาท จากกำลังผลิตไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้น ทั้งจากรายได้โรงไฟฟ้าเดิม และโครงการโรงไฟฟ้าใหม่

ปัจจุบัน SUPER มีพอร์ตโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ที่จ่ายไฟฟ้าแล้ว มากกว่า 131 โครงการ กำลังการผลิตรวม  1,586.32 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นกำลังการผลิตในประเทศ 699.6 เมกะวัตต์ และต่างประเทศ 886.72 เมกะวัตต์