ตลท.จับ K, K-W1, NBC, SK, WAVE, WAVE-W2 เข้า Cash Balance

HoonSmart.com>>ตลท.สั่งให้ K, K-W1, NBC, SK, WAVE, WAVE-W2 เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ตั้งแต่ 1 พ.ย. ถึง 9 ธ.ค. 2564

ตลาดหลักทรัพย์ฯสั่ง 6 หลักทรัพย์เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ตั้งแต่ 1 พ.ย. ถึง 9 ธ.ค. 2564 ได้แก่ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.(K),ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. ครั้งที่ 1(K-W1),บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น(NBC),บริษัท ศิรกร (SK),บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (WAVE)และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ครั้งที่ 2(WAVE-W2)

โดยหุ้น K ราคาปิด 1.65 บาท ลดลง 0.01 บาท เปลี่ยนแปลง -0.60% มูลค่าการซื้อขาย 63.05 ล้านบาท
K-W1 ปิดที่ 0.61 บาท ลดลง 0.02 บาท เปลี่ยนแปลง -3.17% มูลค่าการซื้อขาย 5.01 ล้านบาท
NBC ปิดที่ 1.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.17 บาท เปลี่ยนแปลง +20.48% มูลค่าการซื้อขาย 127.78 ล้านบาท
SK ปิดที่ 1.33 บาท ลดลง 0.02 บาท เปลี่ยนแปลง -1.48% มูลค่าการซื้อขาย 8.53 ล้านบาท
WAVE ปิดที่ 1.12 บาท ลดลง 0.02 บาท เปลี่ยนแปลง -1.75% มูลค่าการซื้อขาย 49.88 ล้านบาท
WAVE-W2 ปิดที่ 0.51 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 3.83 ล้านบาท