กัลฟ์ มอบกล่อง GULF CARE Home Isolation Kit แก่มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

สิตมน รัตนาวะดี  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนธุรกิจ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์  ส่งมอบกล่อง GULF CARE (กัลฟ์แคร์) จำนวน 100 กล่องให้แก่มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile Thailand) ) โดยมีพนิดา พรหมจรรยา ผู้อำนวยการมูลนิธิ เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งทางมูลนิธิฯ จะนำไปส่งมอบแก่ผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก และโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ผ่านมากัลฟ์ได้ทยอยส่งมอบกล่อง GULF CARE (กัลฟ์แคร์)  แก่หน่วยงานและกลุ่มจิตอาสาที่ช่วยเหลือผู้ป่วยที่แยกรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) รวมถึงผู้ป่วยที่ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์จำนวน 10,000 ชุด มูลค่า 10 ล้านบาท