MTL รับรางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2021

สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2021 ประเภท OPERATIONS ดีเด่น จากโครงการ “Digital Face to Face” การซื้อประกันผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลภายในงานดังกล่าว จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และนิตยสาร Business+ ในเครือบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ในงาน “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION WEEK 2021”  ณ โรงแรมสวิสโซเทล