ต่างชาติถือหุ้นไทย 5.09 ล้านลบ.โต 35.5% พุ่งเป้าพลังงาน-อิเล็กทรอนิกส์-การเงิน

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์กางพอร์ตนักลงทุนต่างชาติ ถือครองหุ้นไทยสูงสุดในรอบ 3 ปี เพิ่มขึ้น 35.5% จากปีก่อน มาจากราคาที่เพิ่มขึ้นและหุ้นเข้าใหม่ เน้น 3 หมวดรวม 2.31 ล้านล้านบาท หรือ 45.6% หมวดพลังงานและสาธารณูปโภคได้รับความนิยมมากที่สุด  810,673 ล้านบาท ตามด้วยหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 794,750 ล้านบาท และหมวดธนาคาร 706,615 ล้านบาท 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยผลการศึกษาข้อมูลนักลงทุนต่างชาติได้ถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทย ณ สิ้นเดือนส.ค. 2564 มีมูลค่ารวมกว่า 5.09 ล้านล้านบาท สูงสุดในรอบ 3 ปี เพิ่มขึ้น 35.5% จากปีก่อน ที่สำคัญจากการเพิ่มขึ้นของราคาหลักทรัพย์ และการถือครองหุ้นของบริษัทที่เข้าจดทะเบียนเข้าซื้อขายใหม่ โดยมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ คิดเป็น 27.16% ของมูลค่าหลักทรัพย์รวมทั้งตลาด

ส่วนอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่มทรัพยากร มูลค่าถือครองหุ้นรวม 3.07 ล้านล้านบาท คิดเป็น 60.5% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ ขณะที่กลุ่มบริการ ที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุดในปีก่อน ลดลงมาอยู่อันดับที่ 4 ในปีนี้

สำหรับหมวดธุรกิจที่นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค  810,673 ล้านบาท รองลงมา คือ หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 794,750 ล้านบาท และหมวดธนาคาร 706,615 ล้านบาท โดย 3 หมวดธุรกิจนี้มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 2.31 ล้านล้านบาท หรือ 45.6% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ

นอกจากนี้  68.0% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศเป็นการถือครองหุ้นที่อยู่ในองค์ประกอบของ MSCI Thailand Index ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่ระดับ 72.6%

นักลงทุนต่างประเทศที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 10 สัญชาติแรกพบว่า 7 อันดับแรกเหมือนปีก่อน ขณะที่อันดับที่ 8 – 10 มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน นักลงทุนจากสหราชอาณาจักรมีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด รองลงมา ได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น มอริเชียส เคย์แมน ไอส์แลนด์ ไต้หวัน และบริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์