ก.ล.ต. จัดงาน “The 1st SEC Thailand International Digital Asset Webinar”

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. เตรียมจัดงานสัมมนาออนไลน์ The 1st SEC Thailand International Digital Asset Webinar ในวันที่ 1-2 พ.ย. 64 เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่าง นักวิชาการ ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในสหรัฐฯ เอเชีย และยุโรป เกี่ยวกับนโยบายและการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมทั้งรับฟังสัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล โดย Ms. Hester Peirce กรรมการ ก.ล.ต. สหรัฐฯ (U.S. SEC Commissioner) อีกด้วย

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “ด้วยปัจจุบันได้มีการระดมทุนด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล และการนำนวัตกรรมบล็อกเชนและ Distributed Ledger Technology (DLT) ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมนอกตลาดการเงิน เช่น พลังงาน ศิลปกรรม บันเทิง หรือกีฬา เป็นต้น โดยมีการแปลงทรัพย์สินต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปของโทเคนดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมและการเข้าถึงผู้บริโภค หน่วยงานกำกับดูแลหลายประเทศได้มีความคิดเห็นและวางแนวทางกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลในระดับที่แตกต่างกัน ในโอกาสนี้ ก.ล.ต. จึงได้จัดงาน The 1st SEC Thailand International Digital Asset Webinar ขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการรับฟัง เรียนรู้มุมมองและความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลจากหน่วยงานกำกับดูแล นักวิชาการ ผู้ประกอบธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลจากต่างประเทศ”

การสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 1-2 พ.ย.64 โดยในวันที่ 1 พ.ย. 64 เวลา 20.00 น. เลขาธิการ ก.ล.ต. จะกล่าวเปิดงาน และมีการสัมภาษณ์สด Ms. Hester Peirce กรรมการ ก.ล.ต. สหรัฐฯ หัวข้อ “U.S. SEC’s Move on Digital Assets” โดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน เป็นผู้ดำเนินรายการ และในวันที่ 2 พ.ย. 64 เวลา 13.30 น. มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Policy choice for regulating digital asset industry” โดยศาสตราจารย์ Douglas Arner อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮ่องกง และการสัมมนา หัวข้อ “Opportunities, Challenges and Barriers of Digital Asset Businesses” โดยผู้มีร่วมเสวนา ได้แก่ Mr. Chia Hock Lai ประธาน (ร่วม) สมาคมบล็อกเชนสิงค์โปร์ (Blockchain Association Singapore) Mr. Ian Taylor ผู้อำนวยการสมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสหราชอาณาจักร (CryptoUK) Mr. HaeBoong Lee หัวหน้าศูนย์คุ้มครองผู้ลงทุนด้านสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัท Dunamu จำกัด (Upbit ประเทศเกาหลีใต้) Dr. Manuel Meyer และ Mr. Christopher Murrer ที่ปรึกษากฎหมาย Baker McKenzie Zurich

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook Page “สำนักงาน กลต.” ในวันที่ 1-2 พ.ย.64 โดยคลิกเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Facebook Page Event ได้ที่ลิงก์ https://www.facebook.com/events/869460097088386/?ref=newsfeed