IRPC ร่วมกับ จ.ระยอง มอบอาหารกล่อง “อิ่มอกอิ่มใจ หนึ่งร้าน…ร้อยอิ่ม” ให้ชุมชน

รัฐพล อุณากัณฑ์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภค โลจิสติกส์ และปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ เป็นผู้แทนบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (IRPC) มอบอาหารกล่อง จำนวน 4,250 ชุด ให้กับ ชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองภายใต้โครงการ “We care by IRPC อิ่มอกอิ่มใจ หนึ่งร้าน…ร้อยอิ่ม” ให้ผู้ป่วยโควิดที่แยกรักษาตัว อยู่ที่บ้าน และผู้ยากไร้ใน 10 พื้นที่ รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จ.ระยอง เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งล็อคดาวน์ และบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้