“เสาวลักษณ์ พันธ์ธารัตน์” ขายบิ๊กล็อต HENG กว่า 2.95% ให้ KBANK

HoonSmart.com>> “เสาวลักษณ์ พันธ์ธารัตน์” แจ้งขายหุ้น HENG สัดส่วนกว่า 2.9565% ให้ ธนาคารกสิกรไทย เหลือถือหุ้น 3.3318% ทั้งกลุ่มถือรวม 5.913%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาง เสาวลักษณ์ พันธ์ธารัตน์ จำหน่ายหุ้นของบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล (HENG) จำนวน 112.64 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 2.9565% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 126.94 ล้านหุ้น คิดเป็น 3.3318% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ขณะที่จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 5.913% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการและจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 6.6636% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อ่านข่าว

“วิชัย ศุภสาธิตกุล” บิ๊กล็อต HENG 5.59% ขาย “แบงก์กสิกรฯ-กลุ่มเหล่าธรรมทัศน์”