ผู้ถือหุ้น BIZ อนุมัติเพิ่มทุน-แจกวอร์แรนต์ฟรี

วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ (กลาง แถวหน้า) สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 1 จากขวา แถวหน้า) และ วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ (ที่ 2 จากขวา แถวหลัง) พร้อมคณะกรรมการ บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 20 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 200 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 220 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40 ล้านหุ้น เพื่อใช้รองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ อายุ 1 ปี ราคาใช้สิทธิ 7 บาทต่อหุ้น และงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง Conference Hall 1-2 Glowfish อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 2 กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้