บลจ.บัวหลวงเฉือนขาย GRAMMY กว่า 0.0314% เหลือถือหุ้น 4.9717%

HoonSmart.com>> บลจ.บัวหลวง ตัดขายหุ้น GRAMMY ออก 2.57 แสนหุ้น กว่า 0.0314% เหลือถือหุ้น 4.9717%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง จำหน่ายหุ้นของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (GRAMMY) เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2564 จำนวน 257,500 หุ้น คิดเป็น 0.0314% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 40,765,900 หุ้น คิดเป็น 4.9717% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น GRAMMY ปิดตลาด 22 ต.ค.2564 ที่ราคา 15.40 บาท ลดลง 0.10 บาท หรือ -0.65% มูลค่าการซื้อขาย 26.42 ล้านบาท

ขณะที่ 19 ต.ค.ที่ผ่านมา ราคาหุ้นปิดที่ 15.60 บาท ลดลง 0.60 บาท หรือ -3.70% มูลค่าการซื้อขาย 14.36 ล้านบาท จากเปิดสูงสุด 16.10 บาท ต่ำสุด 14.90 บาท