ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 9,351 ราย เสียชีวิต 56 ราย

HoonSmart.com>>ศบค.รายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม รวม 9,351 ราย หายป่วยกลับบ้าน 10,098 ราย เสียชีวิต 56 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 รวม 9,351 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 8,666 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 540 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 139 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 6 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,821,619 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 56 ราย

หายป่วยกลับบ้าน 10,098 ราย หายป่วยสะสม 1,703,301 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 101,000 ราย