ตลท. จับ AF,แม่ลูก BROOK,CHO, KKC,แม่ลูก MORE, UMI, เข้า Cash Balance ต่ออายุ HPT, WIN

HoonSmart.com>>ตลท. สั่ง AF, BROOK, BROOK-W5, BROOK-W6, BROOK-W7, CHO, KKC, MORE, MORE-W2, UMI, เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : Cash Balance ตั้งแต่ 25 ต.ค. 2564 ถึง 3 ธ.ค. 2564 ต่ออายุ HPT, WIN ตั้งแต่ 25 ต.ค. 2564 ถึง 12 พ.ย. 2564 ส่วน AJA, AJA-W3 เข้าข่าย ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ตั้งแต่ 25 ต.ค. 2564 ถึง 3 ธ.ค. 2564

ตลาดหลักทรัพย์(ตลท.) สั่งหลักทรัพย์ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง (AF) ,บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป (BROOK),ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป ครั้งที่ 5 (BROOK-W5),ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป ครั้งที่ 6 (BROOK-W6),ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป ครั้งที่ 7 (BROOK-W7), บริษัท ช ทวี (CHO),บริษัท กุลธรเคอร์บี้(KKC),บริษัท มอร์ รีเทิร์น (MORE),ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท มอร์ รีเทิร์น ครั้งที่ 2(MORE-W2), บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม (UMI) เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : Cash Balance ตั้งแต่ 25 ต.ค. 2564 ถึง 3 ธ.ค. 2564

ขยายช่วงดำเนินการบริษัท โฮม พอตเทอรี่ (HPT) และบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ (WIN) ตั้งแต่ 25 ต.ค. 2564 ถึง 12 พ.ย. 2564

ส่วน บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี (AJA)และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี ครั้งที่ 3 (AJA-W3) เข้าข่าย ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ตั้งแต่ 25 ต.ค. 2564 ถึง 3 ธ.ค. 2564

โดยหุ้น AF ราคาปิด 1.30 บาท ลดลง 0.02 บาท เปลี่ยนแปลง -1.52% มูลค่าการซื้อขาย 16.40 ล้านบาท
BROOK ราคาปิด 0.77 บาท ลดลง 0.03 บาท เปลี่ยนแปลง -3.75% มูลค่าการซื้อขาย 494.84 ล้านบาท
BROOK-W5 ราคาปิด 0.62 บาท เพิ่มขึ้น 0.01 บาท เปลี่ยนแปลง +1.64% มูลค่าการซื้อขาย 6.34 ล้านบาท
BROOK-W6 ราคาปิด 0.31 บาท ลดลง 0.02 บาท เปลี่ยนแปลง -6.06% มูลค่าการซื้อขาย 15.44 ล้านบาท
BROOK-W7 ราคาปิด 0.30 บาท ลดลง 0.02 บาท เปลี่ยนแปลง -6.25% มูลค่าการซื้อขาย 6.81 ล้านบาท
CHO ราคาปิด 0.94 บาท ลดลง 0.03 บาท เปลี่ยนแปลง -3.09% มูลค่าการซื้อขาย 70 ล้านบาท
KKC ราคาปิด 1.54 บาท ลดลง 0.01 บาท เปลี่ยนแปลง -0.65% มูลค่าการซื้อขาย 24.69 ล้านบาท
MORE ราคาปิด 1.62 ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 40.01 ล้านบาท
MORE-W2 ราคาปิด 0.47 บาท เพิ่มขึ้น 0.01 บาท เปลี่ยนแปลง +2.17% มูลค่าการซื้อขาย 1.82 ล้านบาท
UMI ราคาปิด 1.94 บาท เพิ่มขึ้น 0.02 บาท เปลี่ยนแปลง +1.04% มูลค่าการซื้อขาย 88.45 ล้านบาท
HPT ราคาปิด 1.03 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 29.34 ล้านบาท
WIN ราคาปิด 1.11 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 28.62 ล้านบาท
AJA ราคาปิด 0.63 บาท เพิ่มขึ้น 0.02 บาท เปลี่ยนแปลง +3.28% มูลค่าการซื้อขาย 163.35ล้านบาท
AJA-W3 ราคาปิด 0.38 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 5.80ล้านบาท