ธปท.ปลดล็อกเกณฑ์ LTV เป็น 100% ถึงสิ้นปี 65 สัญญาณเก็งกำไรต่ำ

HoonSmart.com>>ธปท.ปลดล็อกเกณฑ์ LTV ให้กู้ได้ 100% ถึงสิ้นปี 2565 คาดดึงเม็ดเงินใหม่เข้าระบบ 50,000 ล้านบาท หนุนภาคอสังหาริมทรัพย์ฟื้นตัวเท่าก่อนวิกฤตโรคระบาดโควิด19 ก่อนปี 68 สัญญาณการเก็งกำไรอยู่ในระดับต่ำ ย้ำเป็นมาตรการชั่วคราวไม่ขยายเวลาหลังครบกำหนดสิ้นปี 65

นางรุ่ง มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ได้ผ่อนคลายหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (มาตรการ LTV) เป็นการชั่วคราว ที่ 100% จากปัจจุบันที่ 70-90% เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในภาวะซบเซาจากอุปสงค์ที่อ่อนแอและ พยุงการจ้างงาน

โดยสาระสำคัญของการผ่อนคลายมาตรการ LTV ในครั้งนี้ มีดังนี้
1. กำหนดให้เพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV ratio) เป็น100% (กู้ได้เต็มมูลค่าหลักประกัน) สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (รวมสินเชื่ออื่นนอกเหนือจากเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยและมีที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหลักประกันหรือสินเชื่อ Top-up แล้ว) ทั้งกรณี (1) มูลค่าหลักประกันต่ำกว่า 10 ล้านบาท ตั้งแต่สัญญากู้หลังที่ 2 เป็นต้นไป และ (2) กรณีมูลค่าหลักประกันตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ตั้งแต่สัญญากู้หลังที่ 1 เป็นต้นไป

2. การผ่อนคลายนี้ให้เป็นการชั่วคราว สำหรับสัญญาเงินกู้ที่ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

“การผ่อนคลายมาตรการLTV เชื่อว่าจะทำให้เกิดการเก็งกำไรในภาคอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากปัจจุบันสัญญาณการเก็งกำไรในภาคอสังหาฯ อยู่ในระดับต่ำ และมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินมีความรัดกุมหนี้ ส่วนครัวเรือนที่สูงมากในปัจจุบัน ก็ไม่ใช่หนี้ที่อยู่อาศัย แต่เป็นหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล” นางรุ่งกล่าว

นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน ธปท. กล่าวว่า การผ่อนคลายมาตรการ LTV ในครั้งนี้ จะช่วยดึงเม็ดเงินใหม่ประมาณ 50,000 ล้านบาท จากการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน และมาตรการสนับสนุนของรัฐบาล ได้แก่ การต่ออายุมาตรการลดค่าโอน จดจำนอง หรือมาตรการทางภาษี เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งภาคอสังหาริมทรัพย์และมีธุรกิจเกี่ยวเนื่อง มีสัดส่วนกว่า 9.8% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และมีการจ้างงานรวมกว่า 2.8 ล้านคน ซึ่งหากไม่มีมาตรการเพิ่มเติม ธปท.คาดว่ากิจกรรมในภาคอสังหาริมทรัพย์ จะเติบโตเท่ากับช่วงก่อนเกิดวิกฤต ในปี 2568

“ธปท. ประเมินว่าความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินที่จะมาจากการเก็งกำไรในภาคอสังหาริมทรัพย์ในระยะหนึ่งปีข้างหน้ายังมีจำกัด แต่จะติดตามสถานการณ์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและภาคอสังหาริมทรัพย์ มาตรฐานการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน และความสามารถของประชาชนในการกู้หรือซื้อที่อยู่อาศัยอย่างใกล้ชิด “ นายดอนกล่าว

อ่านข่าว

โบรกฯ มองบวกอสังหาฯ รับคลายล็อก LTV ชี้เป้าหุ้น AP-SPALI-SENA-LALIN-ASW