AGE เปิดขายหุ้นกู้ 800 ลบ. ดีเดย์ 23-25 พ.ย.นี้ ชูดอกเบี้ยสูง 6.50%

HoonSmart.com>> “เอเชีย กรีน เอนเนอจี” เตรียมเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 800 ล้านบาท ระหว่าง 23-25 พ.ย.นี้ ชูอัตราดอกเบี้ย 6.50% อายุ 2 ปี นำเงินใช้หมุนเวียนกิจการ ขยายธุรกิจ พร้อมส่งซิกซิกโค้งสุดท้ายผลงานส่อแววทุบสถิติ ราคาถ่านหินพุ่งสูงสุดรอบ 20 ปี

นายพนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ได้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และยังใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือใช้สำหรับการชำระคืนหนี้ของบริษัทฯ

ล่าสุด เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2564 AGE ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยมีมูลค่าที่ออกและเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 800 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 6.50% อายุ 2 ปี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

การดำเนินธุรกิจของ AGE มีการเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปี จากการปรับกลยุทธ์ธุรกิจทั้งในประเทศ โดยการรุกทำตลาดการจำหน่ายถ่านหินเพิ่มขึ้น รวมทั้งการขยายธุรกิจให้บริการในส่วนของธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร และยังมีการขยายตลาดการจำหน่ายถ่านหินไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้น

AGE ยังมองว่าในช่วงไตรมาสที่ 4/2564 เป็นช่วงไฮซีซั่นของตลาดถ่านหินโลก ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการนำเข้าถ่านหินมาจำหน่ายในไตรมาสที่ 4/2564 รวมกว่า 1.2-1.3 ล้านตัน จากยอดคำสั่งซื้อถ่านหินในมือ (Back log) ประมาณ 0.67 ล้านตัน ซึ่งเป็นการรองรับความต้องการใช้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศในช่วงฤดูหนาว

ขณะเดียวกันราคาถ่านหินยังได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่รอบ 20 ปี ที่กว่า 250 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากราคาเคยสูงสุดที่ราว 190 เหรียญสหรัฐต่อตัน และคาดว่าราคาถ่านหินจะยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง จากความต้องการถ่านหินทั่วโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเทศจีน และ ประเทศอินเดียมีความต้องการถ่านหินเพื่อผลิตไฟฟ้ามากขึ้น และ ยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นอีกในช่วงเดือนตุลาคม ที่เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวและความต้องการใช้ไฟฟ้าจะปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึงต้นปี 2565

“การขยายตัวเพิ่มจากความต้องการใช้ถ่านหินที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในประเทศจีนและอินเดีย ส่งผลให้ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้นมาที่ 250 ดอลลาร์ต่อตัน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นแล้ว 200% เมื่อเทียบจากต้นปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่ง AGE มีความได้เปรียบในด้านการมีระบบโลจิสติกส์ครบวงจร ส่งผลให้ AGE เป็นผู้นำในการนำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินในประเทศไทย และมีการนำเข้าถ่านหินเพิ่มขึ้นทุกปี”นายพนม กล่าว

ขณะที่การให้บริการด้านโลจิสติกส์นั้น มีการขยายการให้บริการแบบครบวงจรมากขึ้น ภายหลังการเข้าไปบริหารจัดการท่าเรือเพิ่มอีก 3 ท่า และโกดังสินค้าอีก 5 หลัง ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสามารถรองรับการให้บริการเพิ่มขึ้นในส่วนของสินค้าการเกษตร ปูนซีเมนต์ ปุ๋ย และแร่เหล็ก ทำให้มีท่าเรือที่รองรับการให้บริการขนส่งทางน้ำรวมทั้งหมด 6 ท่า สามารถรองรับการขนส่งเพิ่มขึ้นเป็น 7 ล้านตันต่อปี จากปัจจุบันที่มีการขนส่งได้เพียง 4 ล้านตันต่อปี โดยมีจำนวนเรือลำเลียงเป็นของบริษัทฯ เอง 36 ลำ และยังมีรถบรรทุกที่พร้อมให้บริการถึง 86 คัน และจะทยอยซื้อเข้ามาก่อนสินปีนี้จนครบ 101 คัน