ตลท.ต่ออายุ T ห้าม Net, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance

HoonSmart.com>>ตลท.ขยายช่วงดำเนินการหุ้น T ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ตั้งแต่ 20 ต.ค. 2564 ถึง 9 พ.ย. 2564

ตลาดหลักทรัพย์ขยายช่วงดำเนินการ บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น (T) เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ตั้งแต่ 20 ต.ค. 2564 ถึง 9 พ.ย. 2564

โดยหุ้น T ราคาปิด 0.63 บาท ลดลง 0.04 บาท เปลี่ยนแปลง -5.97% มูลค่าซื้อขาย 156.99 ล้านบาท