เมืองไทยประกันชีวิต จับมือ GC รวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่าน “YOUเทิร์น”


 สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, พิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส, ศรายุธ ทินกร ณ อยุธยา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมสนับสนุนโครงการ  YOUเทิร์น”  โดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (GC)  ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วแบบครบวงจร พร้อมนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ Recycle และ Upcycling ที่ใช้ได้ใหม่อีกหน  พร้อมกันนี้ เมืองไทยประกันชีวิตยังได้รับมอบ “ถังขยะสีแดง” แบบลดการสัมผัส ด้วยการใช้เท้าเหยียบในการเปิดตัวถังและ “ถุงขยะสีแดง” สำหรับใส่ขยะมูลฝอยติดเชื้อ แล้ว (Drop Point) รวมถึงถังขยะสีแดง ตั้งอยู่ที่บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 1,  ชั้น 1 อาคาร 2  และอาคารหอประชุม เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่