PSL ย้ำไม่เกี่ยวข้องลักลอบขนยาเสพติด เชื่อไม่กระทบสัญญาเช่าเรือในอนาคต

HoonSmart.com>> “พรีเชียส ชิพปิ้ง”ย้ำไม่มีส่วนเกี่ยวข้องการลักลอบขนยาเสพติดบนเรือชญานี นารี พร้อมวางมาตรการป้องกัน เตือนลูกเรือระมัดระวังการขนถ่ายสินค้า เล็งจัดหาหน่วยรักษาความปลอดภัยจากภายนอกเพิ่ม กรณีขนถ่ายสินค้าท่าเรือในประเทศโคลอมเบีย บราซิล เวเนซูเอล่า มั่นใจเหตุการณ์ดังกล่าวไม่กระทบต่อการทำสัญญาเช่าเรือในอนาคต

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (PSL) ชี้แจงเพิ่มเติมประเด็นตามรายงานข่าวเกี่ยวกับการจับกุมลูกเรือสัญชาติไทยจำนวน 22 ราย บนเรือชญานี นารี ในประเทศไนจีเรียตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้สอบถามนั้น ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผลกระทบเชิงพาณิชย์ในปัจจุบันของการตรวจสอบยาเสพติดในครั้งนี้ โดยหลัก คือ ผลกระทบต่อความเร็วในการถ่ายขนสินค้าออกจากเรือ ซึ่งได้ลดลงครึ่งหนึ่งตามคำสั่งของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นของไนจีเรีย

บริษัทฯ คาดว่าผู้เช่าเรือ (ลูกค้า) จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขนถ้ายสินค้าล่าช้า เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าลูกเรือของบริษัทฯ คนหนึ่งคนใดมีส่วนเกี่ยวข้องในความพยายามลักลอบค้ายาเสพติด ส่วนค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยประกัน P&I ที่บริษัทฯ ได้ทำไว้ ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะอยู่ภายใต้สัญญาเช่าเรือที่ได้ทำกับผู้เช่าเรือ

นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่คาดว่าจะมีผลกระทบใดๆ ในการทำสัญญาเช่าเรือในอนาคต บริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงดีเยี่ยมในการตลาดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและบริษัทฯ คาดหวังอย่างเต็มที่ที่จะสามารถรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ ต่อไป ส่วนในระยะยาวบริษัทฯ ไม่คาดว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะส่งผลกระทบใดๆ ต่อเรือชญานี นารีหรือเรือลำอื่นๆในกองเรือของบริษัทฯ

สำหรับการควบคุมภายในบริษัท ได้ดำเนินการตรจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้สมัครเป็นลูกเรือรายใหม่ทุกรายในประเทศไทย และมีการจ้างงานกันมาเป็นเวลานาน ลูกเรือเป็นุบคลากรมืออาชีพที่ได้รับใบอนุญาต คุ้นเคยขั้นตอนการปฏิบัติงานและข้อกำหนดมาตรฐาน และจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร ห้ามมิให้มีการครอบครอง บริโภค จำหน่าย หรือลักลอบขนยาเสพติด พร้อมกำหนดบทลงโทษเป็นการเฉพาะ

ส่วนมาตรการระยะสั้นและระยะยาว บริษัทฯ ได้มีการแจ้งให้เรือทุกลำในกองเรือทราบถึงเหตุการณ์ และได้แจ้งเตือนถึงวิธีการที่เป็นไปได้ที่ยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมายอาจถูกนำลงเรือ รวมถึงข้อสงสัยต่างๆ และเตือนให้ระมัดระวังในการขนถ่ายสินค้าแห้งเทกอง โดยเฉพาะการขนถ่าย ณ ท่าเรือ และบริษัทจะพิจารณาจัดหาหน่วยรักษาความปลอดภัยจากภายนอกเพิ่มเติมเพื่อเฝ้าระวังระวางบรรทุกสินค้า เมื่อต้องมีการขนถ่ายสินค้าลงระวาง ณ ท่าเรือที่มีความอ่อนไหว ในโคลอมเบีย บราซิล เวเนซูเอล่า

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีมาตรการ นโยบาย คู่มือ การควบคุมทั้งหมดที่บริษัทฯ มีไว้เพื่อรองรับและโดยที่ยังไม่ได้ข้อสรุปใดๆ ว่า เหตุการณ์ลักลอบขนยาเสพติดดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร เนื่องจากการสอบสวนยังคงดำเนินอยู่โปรดระลึกว่าในเหตุการณ์นี้สินค้าถูกขนถ่ายลงระหว่างบรรทุก ณ เมืองซังตุส โดยผ่านท่อขนส่งด้วยการสูบฉีดในอัตราสูงที่ประมาณ 3,000 ตันต่อชั่วโมง หรือ 50 ตัน ต่อนาทีแม้ว่าจะใช้ความระมัดระวังอย่างสูงสุด แต่ด้วยความเร็วของการขนถ่ายสินค้านั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ลูกเรือจะสังเกตเห็นหีบห่อบรรจุขนาด 33 กิโลกรัม ถูกทิ้งอย่างลับๆ (หากเป็นเช่นนั้น) ลงไปในระวางบรรทุกสินค้าหนึ่งซึ่งมีความยาว 28 เมตร สูง 17 เมตรและกว้าง 24 เมตร (ตลอดระวาง) ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยประสบกับเหตุการณ์ดังกล่าวมาก่อน ดังนั้น บริษัทฯ จึงใหค้วามสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง

บริษัทฯ ขอยืนยันอีกครั้งว่า บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะใดๆ กับการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าวและมีความตั้งใจที่จะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปจนกว่าคดีจะสิ้นสุด