DMT สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่ประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน

อัจฉรา เจริญพร (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง หรือดอนเมืองโทล์ลเวย์ (DMT) เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวดให้แก่ รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อสนับสนุนและให้บริการกับประชาชนที่เดินทางมารับวัคซีน โดยมี ผศ.พ.ท.ดร.นพ.กฤติณ ศิลานันท์ (ขวา) ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพ เป็นผู้รับมอบ ณ รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ