“ประกันสังคม” ซื้อหุ้น BCP เข้าพอร์ต 0.0552% ขยับถือ 15.0391%

HoonSmart.com>> “สำนักงานประกันสังคม” เข้าซื้อหุ้น “บางจาก คอร์ปอเรชั่น” เพิ่ม 749,900 หุ้น กว่า 0.0552% ขยับถือหุ้น 15.0391%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย สำนักงานประกันสังคม เข้าซื้อหุ้นของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) เมื่อวันที่ 12 ต.ค.2564 จำนวน 749,900 หุ้น หรือคิดเป็น 0.0552% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 204,184,197 หุ้น หรือคิดเป็น 15.0391% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านหุ้น BCP ปิดตลาด 18 ต.ค.2564 ที่ราคา 29.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท หรือ +3.51% มูลค่าการซื้อขาย 218.16 ล้านบาท

ขณะที่วันทำรายการ 12 ต.ค. หุ้นปิดที่ 28.75 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 98.43 ล้านบาท จากเปิดที่ราคา 29.00 บาท เป็นราคาสูงสุดและต่ำสุด 28.25 บาท