UBIS จ่ายปันผล 0.20 บาท ขึ้น XD 2 พ.ย.64

HoonSmart.com>> บอร์ดยูบิส (เอเชีย) อนุมัติจ่ายเงินปันผลอัตรา 0.20 บาท เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD 2 พ.ย.64 จ่ายเงินวันที่ 18 พ.ย.64

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) หรือ UBIS เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2564 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 3 พ.ย. 2564 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 2 พ.ย. 2564 และจ่ายปันผลในวันที่ 18 พ.ย. 2564

หุ้น UBIS ปิดตลาด 18 ต.ค.2564 ที่ราคา 8.15 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท หรือ +3.16% มูลค่าการซื้อขาย 601.76 ล้านบาท