ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 10,863 ราย เสียชีวิต 68 ราย

HoonSmart.com>> ศบค.รายงานพบยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอาทิตย์ที่ 17 ต.ค. 64 รวม 10,863 ราย หายป่วยกลับบ้าน 10,383 ราย เสียชีวิต 68 ราย
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานพบยอดผู้ติดเชื้อ Covid-19 เพิ่มจำนวน 10,863 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 10,181 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 611 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 64 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 7 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,754,838 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 68 ราย
สำหรับผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้าน 10,383 ราย หายป่วยสะสม 1,630,212 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 107,790 ราย