“ดอนเมืองโทล์ลเวย์” ปรับเวลาให้บริการเป็น 23.00-03.00 น. ตั้งแต่ 16 ต.ค 64

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง (DMT) ปรับเปลี่ยนเวลาจำกัดการให้บริการทางยกระดับอุตราภิมุข หรือ ดอนเมืองโทล์ลเวย์ ทุกด่าน เป็นระหว่างเวลา 23.00 – 03.00 น. ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ยกเว้นรถที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ที่มีมติปรับเวลาเคอร์ฟิวจากเวลา 22.00 – 04.00 น. เป็น 23.00 – 03.00 น.