ตลท.สั่ง ARIN, CRD, JAS, NWR, SOLAR, TH, U, U-P, U-W4, YGG, SANKO ติดCash Balance

HoonSmart.com>>ตลท.สั่ง ARIN, CRD, JAS, NWR, SOLAR, TH, U, U-P, U-W4, YGG ติดระดับ 1 Cash Balance ส่วนหุ้น SANKO เข้าข่ายระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ตั้งแต่ 18 ต.ค. 2564 ถึง 26 พ.ย. 2564

ตลาดหลักทรัพย์(ตลท.) สั่ง บริษัท อรินสิริ แลนด์ (ARIN), บริษัท เชียงใหม่ริมดอย (CRD), บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS), บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ (NWR), บริษัท โซลาร์ตรอน (SOLAR), บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง(TH),บริษัท ยู ซิตี้(U), หุ้นบุริมสิทธิ ของบริษัท ยู ซิตี้ (U-P),ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ยู ซิตี้ ครั้งที่ 4(U-W4),บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป(YGG) เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ส่วน บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย)(SANKO) เข้าข่าย ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ตั้งแต่ 18 ต.ค. 2564 ถึง26 พ.ย. 2564

โดย ARIN ราคาปิดที่ 2.10 บาท ลดลง 0.10 บาท เปลี่ยนแปลง -4.55% มูลค่าการซื้อขาย 25.26 ล้านบาท
CRD ราคาปิด 1.34 บาท ลดลง 0.06 บาท เปลี่ยนแปลง -4.29% มูลค่าการซื้อขาย 13.17 ล้านบาท
JAS ราคาปิด 3.00 บาท ลดลง 0.08 บาท เปลี่ยนแปลง -2.60% มูลค่าการซื้อขาย 412.96 ล้านบาท
NWR ราคาปิด 1.11 บาท เพิ่มขึ้น 0.03 บาท เปลี่ยนแปลง +2.78% มูลค่าการซื้อขาย 772.58 ล้านบาท
SOLAR ราคาปิด 2.92 บาท เพิ่มขึ้น 0.02 บาท เปลี่ยนแปลง +0.69% มูลค่าการซื้อขาย 81.85 ล้านบาท
TH ราคาปิด 2.68 บาท ลดลง 0.12 บาท เปลี่ยนแปลง -4.29% มูลค่าการซื้อขาย 72.01 ล้านบาท
U ราคาปิด 1.82 บาท ลดลง 0.13 บาท เปลี่ยนแปลง -6.67% มูลค่าการซื้อขาย 2,538.71 ล้านบาท
U-P ราคาปิด 1.16 ลดลง 0.08 บาท เปลี่ยนแปลง -6.45% มูลค่าการซื้อขาย 284.03 ล้านบาท
U-W4 ราคาปิด 0.01 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 1.28 ล้านบาท
YGG ราคาปิด 22.10 บาท ลดลง 0.40 บาท เปลี่ยนแปลง -1.78%มูลค่าการซื้อขาย 33.04 ล้านบาท
SANKO ราคาปิด 2.04 บาท ลดลง 0.04 บาท เปลี่ยนแปลง -1.92% มูลค่าการซื้อขาย 49.34 ล้านบาท