ตลาดฯ เตือนกองอสังหาฯ GOLDPF ซื้อขายวันสุดท้าย 19 ต.ค.64

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือนนักลงทุนซื้อขายวันสุดท้ายหน่วยลงทุนกองทุน GOLDPF วันที่ 19 ต.ค.64 เหตุเลิกกองทุน เตรียมเพิกถอนออกจากตลาด 28 ต.ค.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) จะซื้อขายวันสุดท้ายในวันที่ 19 ต.ค. 2564 เนื่องจากกองทุนเลิกกองทุน โดยวันที่ 27 ต.ค.2564 เป็นวันปิดสมุดทะเบียน (Book Closing) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการได้รับเงินจากการลดทุนและวันที่เพิกถอนหลักทรัพย์ 28 ต.ค. 2564