IRPC-สภาอุตสาหกรรม มอบตู้ความดันลบให้รพ.สนามกีฬากลาง จ.ระยอง


แสงจันทร์ ผานิล ผู้จัดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไออาร์พีซี (IRPC) พร้อมด้วย สงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และสุรพล สุทธจินดา ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ส่งมอบ ตู้ความดันลบสำหรับผู้ป่วยฟอกไต ขณะอยู่ในระหว่างการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับ รพ.สนามกีฬากลาง จ.ระยอง โดยมี นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “We Care by IRPC เราขอเป็นส่วนเล็กๆ ของสังคมไทยส่งกำลังใจให้คนไทยฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน”