ธปท.เตือนระวังถูกโกงลงทุน ”เงินตราต่างประเทศ-อัตราแลกเปลี่ยน”

HoonSmart.com>>ธปท. เตือนประชาชนให้ระวังการชักชวนให้ลงทุน “ซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยน (FOREX) “ ที่ให้ผลตอบแทนสูง

นางอลิศรา มหาสันทนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เตือนประชาชนให้ระมัดระวัง อย่าหลงเชื่อ การชักชวนให้ลงทุน ซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยน (FOREX) โดยจะได้ผลตอบแทนที่ดี มักเป็นการหลอกลวง และมีลักษณะคล้ายแชร์ลูกโซ่ ที่ไม่มีการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศจริง ซึ่งนอกจากธุรกิจดังกล่าวจะผิดกฎหมายแล้ว ประชาชนยังมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินคืน

ธปท.ชี้แจงเพิ่มเติม โดยระบุว่า
1.ปัจจุบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ไม่เคยให้ใบอนุญาตแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุน
2. การให้บริการรับ-ส่งเงิน เพื่อให้ประชาชนทำธุรกรรมหรือเพื่อชำระเงินในธุรกรรม FOREX บนเว็บไซต์ ทั้งในและต่างประเทศ มีความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
3. บุคคลที่โฆษณาหรือเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ หรือ FOREX กับตน โดยไม่ได้รับอนุญาต อาจมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน