“กนกรัตน์ กนกกาญจนรัตน์” ขายหุ้น ARIN กว่า 4.57% เหลือถือ 0.83%

HoonSmart.com>> “กนกรัตน์ กนกกาญจนรัตน์” ตัดขายหุ้น ARIN จำนวน 27.45 ล้านหุ้น กว่า 4.57% เหลือถือหุ้น 0.83%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาง กนกรัตน์ กนกกาญจนรัตน์ จำหน่ายหุ้นของบริษัท อรินสิริ แลนด์ (ARIN) เมื่อวันที่ 12 ต.ค.2564 จำนวน 27.45 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 4.575% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 5 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.8333% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านหุ้น ARIN ปิดตลาด 14 ต.ค.2564 ที่ราคา 2.20 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 27.26 ล้านบาท

ขณะที่ความเคลื่อนไหวราคาหุ้นวันทำรายการ 12 ต.ค. ปิดที่ 2.20 บาท ลดลง 0.08 บาท หรือ -3.51% มูลค่าการซื้อขาย 96.32 ล้านบาท จากเปิด 2.30 บาท แตะสูงสุด 2.44 บาท ต่ำสุด 2.20 บาท