ตลท.จับ MONO เข้า Cash Balance ต่ออายุแม่ลูก UREKA

HoonSmart.com>>ตลท.สั่ง MONO เข้า ระดับ 1 : Cash Balance และขยายเวลา UREKA และ UREKA-W2 ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ตั้งแต่ 12 ต.ค. 2564 ถึง 1 พ.ย. 2564

ตลาดหลักทรัพย์(ตลท.) สั่งให้บริษัท โมโน เน็กซ์ (MONO) เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : Cash Balanceและ ขยายช่วงดำเนินการระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ (UREKA) และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ ครั้งที่ 2 (UREKA-W2) ตั้งแต่ 12 ต.ค. 2564 ถึง 1 พ.ย. 2564

โดย MONO ราคาปิด 1.90 บาท เพิ่มขึ้น 0.31 บาท เปลี่ยนแปลง +19.50% มูลค่าการซื้อขาย 1,451.09 ล้านบาท
UREKA ราคาปิด 3.84 บาท เพิ่มขึ้น 0.06 บาท เปลี่ยนแปลง +1.59% มูลค่าการซื้อขาย 75.02 ล้านบาท
UREKA-W2 ราคาปิด 2.10 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท เปลี่ยนแปลง +5.00% มูลค่าการซื้อขาย 4.57 ล้านบาท