กรุงศรี และ MUFG หนุน “สตาร์ทอัพไทย” เติบโตทั่วโลก

HoonSmart.com>>กรุงศรี และ MUFG จับมือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ผลักดันสตาร์ทอัพไทยเติบโตทั่วโลก

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 5 องค์กร ประกอบด้วยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ,ธนาคาร MUFG,บริษัท MUFG Innovation Partners,ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น (JPC/MNC Banking) BAY และ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต ) เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเติบโตของสตาร์ทอัพไทยในต่างประเทศ และเพื่อดึงดูดบริษัทสตาร์ทอัพจากประเทศญี่ปุ่นและนานาชาติเข้ามายังประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ ดีป้า จะสนับสนุนกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ โดยเชิญกลุ่มนักลงทุนที่มีความสนใจและมีศักยภาพ รวมถึงกลุ่มดิจิทัลสตาร์ทอัพที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก ดีป้า เข้าร่วมงาน Krungsri-MUFG Virtual Business Matching และจะขยายตลาดด้วยการต่อยอดทางธุรกิจไปยังกลุ่มนักลงทุนทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ เพื่อผลักดันและสร้าง Ecosystem ให้เกิดอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งในปีแรก (ปี 2564) กลุ่มเทคโนโลยีที่สนใจร่วมลงทุน ประกอบด้วย เทคโนโลยีด้านการเกษตร เทคโนโลยีด้านการศึกษา และเทคโนโลยีด้านการเงิน โดยจะมีดิจิทัลสตาร์ทอัพในเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 26 บริษัท

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BAY กล่าวถึงการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ว่า กรุงศรีและ MUFG ยินดีร่วมมือกับ depa เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างบริษัทสตาร์ทอัพ เพื่อช่วยสนับสนุนการสร้างเครือข่ายทางด้านดิจิทัลและการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น และมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศ

“ตามแผนธุรกิจระยะกลางปี 2564-2566 ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างระบบนิเวศและพันธมิตร ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่จะพัฒนาเทคสตาร์ทอัพและธุรกิจด้านเทคโนโลยีในประเทศไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เชื่อมั่นว่าความเชี่ยวชาญของกรุงศรีและเครือข่ายที่แข็งแกร่งของ MUFG จะช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจของสตาร์ทอัพทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจไทยได้อย่างต่อเนื่อง” นายเซอิจิโระ กล่าว