CPW เร่งเกมรุก ปิดดีลรับโอนกิจการ IBIZ Plus สาขาพุ่งเท่าตัวที่ 102 แห่งหนุน Q4/64

HoonSmart.com>>คอปเปอร์ ไวร์ด ปิดดีลซื้อกิจการ IBIZ Plus ขยายไลน์กลุ่มสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เสริมแบรนด์ Samsung และ Xiaomi เติมพอร์ต CPW มีสาขาภายใต้การบริหาร 102 แห่ง ดันสินค้ากลุ่ม 5G เป็นเทรนด์ที่น่าจับตามอง คาดได้อานิสงส์ Q4/64 สินค้าใหม่ทยอยเปิดตัวและวางจำหน่าย หนุนความสามารถในการโตเป็นเท่าตัวจากสาขาและผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (CPW) เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทฯ เดินหน้าขยายพอร์ตสินค้าเทคโนโลยี ตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีก และค้าส่งสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์รายใหญ่ของเมืองไทย หลังจากประกาศรับโอนกิจการและทรัพย์สินบางส่วนของบริษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค จำกัด (IBIZ Plus) เมื่อเดือนก.ค.ที่ผ่านมา ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับโอนกิจการและทรัพย์สินบางส่วนของ IBIZ Plus เข้ามาในพอร์ตเรียบร้อยแล้ว ตามแผนการลงทุนรวมทั้ง เป็นการขยายช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลาย จากปัจจุบันบริษัทฯ จําหน่ายโทรศัพท์มือถือแบรนด์ Apple เพียงแบรนด์เดียว ผ่านช่องทางการจําหน่ายในร้าน Apple Brand Shop และร้าน .life (dotlife) ซึ่งมีรวมกันอยู่ที่ 46 สาขา ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และหัวเมืองต่างจังหวัด สะท้อนโอกาสและตลาดที่ใหญ่ขึ้น

โดยมองว่าเทคโนโลยี 5G ที่กำลังเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบในเป็นปัจจัยเร่งให้ผู้บริโภคมีความต้องการเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ และเป็นโอกาสของบริษัทฯ ในการได้สิทธิ์เป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้า และบริการแบรนด์อื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วย รวมถึงได้รับสิทธิเป็นตัวแทนจำหน่ายและบริหารร้านค้าภายใต้แบรนด์ AIS Shop, AIS Telewiz, AIS Buddy, Samsung และ Xiaomi ในประเทศไทย รวม 56 สาขา ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าและโมเดิร์นเทรดชั้นนํา รวมทั้งร้านค้าที่อยู่ภายนอกห้างสรรพสินค้า (Stand Alone) ทั้งในกรุงเทพ และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ตลอดจนได้สิทธิ์การจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางจําหน่ายทั้งค้าปลีก และค้าส่ง รวมทั้งช่องทางออนไลน์ ทำให้ CPW จะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าแบรนด์ Samsung และ Xiaomi ซึ่งถือเป็นแบรนด์ชั้นนําติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศไทยและตลาดโลก อีกทั้ง AIS ถือเป็นผู้นําในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีฐานลูกค้าแข็งแกร่ง เป็นช่องทางการเพิ่มรายได้จากการให้บริการกับลูกค้า AIS ที่มีจํานวนมาก รวมทั้ง ช่วยเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทให้เพิ่มมากขึ้น

หลังโอนกิจการ IBIZ Plus แล้วเสร็จ ยังเป็นการสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายของบริษัทฯ เข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ โดยเฉพาะช่องทางค้าส่งที่มีกลุ่มลูกค้าไม่ทับซ้อนกันกับ บริษัท โคแอน จำกัด บริษัทย่อยของ CPW ที่จัดจำหน่ายสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ให้กับร้านค้าปลีกแบรนด์ชั้นนำต่างๆ สอดรับวิสัยทัศน์การลงทุนต่อยอดในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

ทั้งนี้ แนวโน้มในช่วงไฮซีซั่นปลายปี คาดได้อานิสงส์สินค้าใหม่ทยอยเปิดตัวและวางจำหน่าย สนับสนุนให้ CPW มีสินค้าไฮไลท์กลุ่ม 5G เข้ามาเพิ่มฐานรายได้ให้แข็งแกร่งจากสาขาและผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาเติมเต็มพอร์ต ซึ่งถือว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว

โดยล่าสุด ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 ก.ย.64 ได้มีมติอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการรับโอนกิจการและทรัพย์สินบางส่วนของบริษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค จํากัด มูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 1 ต.ค.64 บริษัทได้ดําเนินการรับโอนกิจการและทรัพย์สินบางส่วนของ บริษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค จํากัด และชําระค่าตอบแทนงวดที่ 1 จํานวน 200 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เรียบร้อยแล้ว