PTT ร่วมทุน Tokyo Gas บริการปรับปรุงประสิทธิเครื่องจักร-จัดหาเชื้อเพลิง

HoonSmart.com>> ปตท. ส่ง “สยาม แมนเนจเม้นท์โฮลดิ้ง” เซ็นสัญญาร่วมทุน “Tokyo Gas Engineering Solutions” ตั้งบริษัท Optec ดำเนินธุรกิจการให้บริการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์และเครื่องจักรแบบครบวงจร คาดเริ่มธุรกิจได้ภายในไตรมาส 1/65

บริษัท ปตท. (PTT) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุม เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์โฮลดิ้ง จำกัด (SMH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถือหุ้น 100% จัดตั้งบริษัท พีทีทีแอนด์ทีจีอีเอส ออปเทคจำกัด (Optec) ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 60 ล้านบาท โดยร่วมทุนกับ บริษัท Tokyo Gas Engineering Solutions Corporation (TGES) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ Tokyo Gas Co., Ltd. ถือหุ้น 100%

SMH และ TGES ถือหุ้นในสัดส่วน 51% และ 49% ตามลำดับ ซึ่งได้มีการลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement)แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 5 ต.ค.2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจการให้บริการและให้คำปรึกษาในการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์และเครื่องจักรแบบครบวงจร รวมถึงการจัดหาเชื้อเพลิงให้กับลูกค้าภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตไฟฟ้า และสาธารณูปโภค

ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2564และเริ่มดำเนินธุรกิจได้ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565