เปิด 37 หุ้นยั่งยืนเข้าใหม่ปี’64 “DELTA-DTAC” นำ 14 บจ.หลุดโผ

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 64 มี บจ. เข้ารอบ 146 บริษัท เพิ่มขึ้น 22 บริษัทจากปีก่อน มาร์เก็ตแคปรวม 12.48 ล้านล้านบาท คิดเป็น 66% ของทั้งหมด เปิดรายชื่อ 37 บริษัทเข้าใหม่ ถูกคัดออก 14 บริษัท เข้ามากกว่าออก ส่วนหนึ่งเป็นน้องใหม่ ลิสซิ่ง-ประกันเพิ่มกลุ่มการเงิน เป้าหมายซื้อ-ขายของกองทุน ESG เมื่อเดือนส.ค. มีทั้งหมด 58 กองทุน บริหารสินทรัพย์ 57,496 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 96% จากต้นปี

 

 

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปี 2564 มีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ผ่านการคัดเลือกหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) รวม 146 บริษัท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำนวน 124  บริษัท โดย 146 หุ้น มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 12.48 ล้านล้านบาท ณ วันที่  30 ก.ย. 2564 คิดเป็น 66% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด

บริษัทที่ได้รับเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 134 แห่ง และบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) 12 บริษัท ประกอบด้วย กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมากที่สุด 25 บริษัท กลุ่มบริการ 24 บริษัท และกลุ่มทรัพยากร 23 บริษัท ทั้งนี้ดัชนี SETTHSI มีการทบทวนทุกครึ่งปี

ปัจจุบันผู้ลงทุนไทยมีความต้องการลงทุนในหุ้นที่มี ESG เพิ่มสูงขึ้น ณ เดือนส.ค.2564 กองทุน ESG Fund ในประเทศไทยมีถึง 58 กองทุน สินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหาร (AUM) รวมประมาณ 57,496 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 96% จากต้นปี ถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้ภาคธุรกิจต้องเร่งพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและเปิดเผยข้อมูล ESG ให้ผู้ลงทุนรับทราบมากขึ้น

สำหรับบริษัทที่ผ่านเข้ารอบหุ้นยั่งยืนในปี 2564 จำนวน 146 บริษัท เป็นบริษัทเข้าใหม่จำนวน 37 แห่ง เมื่อเทียบกับปี 2563  ส่วนหนึ่งเพิ่งเข้าจดทะเบียนใน SET และมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างชัดเจน เช่น ASIAN, OSP, ZEN ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ส่วนกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค มี SABINA, STGT, TNL สำหรับกลุ่มธุรกิจการเงิน มีเพิ่มเข้ามาถึง 6 บริษัท เนื่องจากมีหุ้นน้องใหม่ รวมถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจลิสซิ่งและประกัน เช่น บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) ขณะที่ไม่มีบริษัทถูกออก เช่นเดียวกับกลุ่มทรัพยากร

ส่วนบริษัทที่ไม่ได้รับเลือกเป็นหุ้นยั่งยืนในปี 2564 มีจำนวน 14 บริษัท เช่น ในกลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ DELTA, DTAC กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม คือ GGC สำหรับบจ.ใน mai มีออก 2 บริษัทคือ FPI, PHOL เข้าใหม่  ได้แก่ ADB, ARROW, TMILL