ตลท.สั่ง DITTO, KOOL, แม่-ลูก MILL เข้า Cash Balance

HoonSmart.com>>ตลท. สั่ง DITTO, KOOL, MILL , MILL-W4, MILL-W6 เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : Cash Balanceตั้งแต่ 4 ต.ค. 2564 ถึง 12 พ.ย. 2564

ตลาดหลักทรัพย์(ตลท.) สั่งหุ้น บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) (DITTO),บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล (KOOL) ,บริษัท มิลล์คอน สตีล (MILL) ,ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท มิลล์คอน สตีล ครั้งที่ 4 (MILL-W4 ) และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท มิลล์คอน สตีล ครั้งที่ 6 (MILL-W6) เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : Cash Balanceต ตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. 2564 ถึง 12 พ.ย. 2564

โดย DITTO ราคา ปิดที่ 16.80 บาท ลดลง 0.20 บาท เปลี่ยนแปลง -1.18% มูลค่าการซื้อขาย 37.63 ล้านบาท
KOOL ปิดที่ 1.05 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 109.22 ล้านบาท
MILL ปิดที่ 1.66 บาท เพิ่มขึ้น 0.03 บาท เปลี่ยนแปลง +1.84% มูลค่าการซื้อขาย 126.39 ล้านบาท
MILL-W4 ปิดที่ 0.48 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 7.8 ล้านบาท
MILL-W6 ปิดที่ 0.62 บาท ลดลง 0.03 บาท เปลี่ยนแปลง -4.62% มูลค่าการซื้อขาย 14.98 ล้านบาท