คปภ.จ่ายสินไหมลูกค้า”เอเชียประกันภัย”แล้ว 2,232 ราย ยันไม่ล่าช้า

HoonSmart.com>>คปภ.จ่ายค่าสินไหมให้ลูกค้า”เอเชียประกันภัย 1950” แล้ว 2,232 ราย ยันเข้าคุมบริษัทช่วยให้การจ่ายเงินรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม เตรียมเพิ่มพนักงานเร่งกระบวนการทำงานให้เร็วขึ้น

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.)ชี้แจงการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ คปภ.ในบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน เพื่อควบคุมการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรมและเป็นไปตามกำหนดนัดที่บริษัทได้แจ้งไว้กับผู้เอาประกันภัย

จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เห็นชอบการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันครบทั้ง 2,232 ราย ตามข้อมูลที่ได้รับมา

ส่วนกรณีที่บริษัทนัดจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยไว้กว่า 3,000 ราย ซึ่งไม่ตรงกับข้อมูลที่สำนักงาน คปภ. ได้รับรายงานจากบริษัทในครั้งแรก แต่เพื่อบรรเทาผลกระทบ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เร่งรัดให้บริษัทนำส่งรายการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคงค้างให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นชอบการจ่ายเงิน และกำชับให้บริษัทจัดการสภาพคล่องให้เพียงพอกับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่จะเกิดขึ้น

“คปภ.ยืนยันว่า การเข้าควบคุมบริษัทตามคำสั่งฯ ดังกล่าว เพื่อดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและได้กำชับบริษัทให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสื่อสารถึงผู้เอาประกันภัยให้ถูกต้อง เพื่อมิให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอีก นอกจากนี้ จะเพิ่มจำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเร่งกระบวนการการทำงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ผู้เอาประกันภัยมั่นใจกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ คปภ. ว่าจะไม่ทำให้กระบวนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนล่าช้า แต่จะเป็นการช่วยให้การดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง โดยยึดประโยชน์สูงสุดของผู้เอาประกันภัย” เลขา คปภ.ย้ำ