‘กัลฟ์’ คว้า 4 ใบประกาศฯ จาก “Eco Innovation Forum 2021”

กลุ่มบริษัทกัลฟ์ รับมอบประกาศนียบัตรวอเตอร์ฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Water Footprint of Product) รวม 4 ใบ จากงานสัมมนา “Eco Innovation Forum 2021” จัดโดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี จุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีร่วมมอบรางวัลโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในปีนี้มีโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทกัลฟ์รวม 4 แห่ง ที่ผ่านการรับรองการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Water Footprint of Product)

12