เมืองไทยประกันชีวิต มอบเงินสมทบแก่ คปภ. จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รับมอบเงินสมทบ “โครงการประกันภัยรวมใจ มอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จำนวน 2,000,000 บาท จากสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต เพื่อใช้ในการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้กับประชาชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ถนนรัชดาภิเษก